โฮมเพจทำเนียบผู้บังคับบัญชาประวัติหน่วยของเราภารกิจกิจกรรมเวบเบอร์ดรูปภาพดาวน์โหลด
February 4, 2011
ม.พัน.16 จัดกำลังพลและแม่บ้าน ให้การต้อนรับ
ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนตันติวัตร
พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ ผบ.ม.พัน.16
ผช.ผบ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
เดินทางมาทัศนะศึกษา ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กระทำพิธีมอบหมวก ให้กับ ทหารใหม่ 2/53
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี54
พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ ผบ.ม.พัน.16
จัดการแข่งขันกีฬาแม่บ้าน
ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
และกำลังพลกระทำพิธีรำลึกวีรกรรมพระเจ้าตากฯ
เนื่องในวันทหารม้า 4 ม.ค.54
พบปะพัฒนาสัมพันธ์ สมาชิกแม่บ้าน
พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ ผบ.ม.พัน.16
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.16 ระหว่าง
นขต.บก.พล.ร.5และป.พัน.15
กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล
พ.ท.วัชระ ฉ่ำแสง กับ พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์
ประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/53
พล.ต.ธฤทธิ์ สุนทร ผบ.พล.ร.5 เป็นประธาน
ทดสอบร่างกาย นายทหารประทวน และ
การฝึกบุคลท่าเบื้องต้น และแถวชิด
ในพิธีต้อนรับ และเปิดการฝึกทหารใหม่ 2/53
พลทหารกองประจำการ ประจำปี 53 ครั้งที่ 2
จัดกำลังพลถวายความปลอดภัย พระเจ้าวรวงศ
จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย และ
ข้าราชการและครอบครัว ม.พัน.16 ร่วมบริจาค
เธอพระองศ์เจ้าศรีรัศมีฯ ที่ อ.ห้วยอด จ.ตรัง
ช่วยทำความสะอาดหลังน้ำลด ที่ อ.หาดใหญ
น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสพอุทกภัย ที่ อ.หาดใหญ
พ.ท.วัชระ ฉ่ำแสง ผบ.ม.พัน.16 เป็นประธาน
จัดกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนาย
พ.ท.วัชระ ฉ่ำแสง ผบ.ม.พัน.16 เป็นประธาน
พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่2/51
ทหารประทวน เดินทางไกลเมื่อ 20 ต.ค.53
ตรวจสภาพความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย
การฝึกครูทหารใหม่ และผู้ช่วยครู
อบรมหลักสูตรการฝึกขับรถยต์
พ.อ.นพวงศ์ สุรวิชัย รอง ผบ.พล.ร.5
ผลัดที่ 2/53
ให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดฯ
เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ ส.อ.นรินทร์ฯ
ข้าราชการและครอบครัว ม.พัน.16 ร่วมกัน
ผบ.ม.พัน.16 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์
ผบ.ม.พัน.16 เป็นประธานในพิธีรดน้าศพ
ทำบุญเนื่องในวันสถาปนากองพัน ครบปีที่31
และนักเรียนนายร้อยเดินทางมาศึกษาดูงาน
ส.อ.นรินทร์ โอสถ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
การฝึกหมู่ตอนหมวด ปี 53 เหล่า ม.
การตรวจความพร้อมรบ การฝึกหมู่ตอนหมวด
บริจากโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
โดย ม.พัน.16 ฝึกร่วมกัน ร้อย.ม.(ลว.)5
โดยมี ร.ต.สมเกียรติ์ หมุกรอด เป็นผู้บังคับหมวด
เนื่องในวโรกาศ 12 สิงหา มหาราชิน
ทดสอบร่างกายประจำปี 2553 ครั้งที่ 2
พ.อ.นพวงศ์ สุรวิชัย รอง ผบ.พล.ร.5
ม.พัน.16 เปิดการเรียนการสอน
เมื่อ 18 ส.ค.53
ตรวจเยี่ยมการฝึก หมู่ตอนหมวดปี 53
ภายในหน่วย การฝึกขับรถถัง
ผบ.ม.พัน.16 ตรวจสอบคลัง สป.5
ปรนนิบัติบำรุงรถังยานรบประจำหน่วย
ผบ.ม.พัน.16 มอบประกาศ ให้กับ บุตรของ
ตามนโยบายหน่วยเหนือ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
กำลังพล ในการแข่งขันเครื่องบินบังคับ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์กองพันทหารม้าที่ 16